�� B'D( H(D'� (1B
خدمات فنی آذرخش

سیم کشی ساختمان


طریقه اتصال کلید کولر

*کلید کولر و کاربرد آن:

از این کلید برای روشن و خاموش کردن کولر و تغییر دور موتور آن و خاموش و روشن کردن پمپ کولر استفاده می شود.

*طریقه اتصال کلید کولر:

فاز را به پیچ کلید یک پل روشن و خاموش برده و همان محل به کلید یک پل پمپ اتصال می دهیم. از پیچ دیگر کلید پمپ سیمی به پمپ کولر برده و طرف دیگر پمپ کولر را به سیم نول وصل می نماییم. برگشت فاز از کلید روشن و خاموش به مشترک کلید تبدیل (جهت تند و کند کردن دور کولر) برده می شود (این عمل معمولا در خود کلید انجام گرفته است). از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل به موتور کولر سیم کشی می نماییم و یکی را به Hi (تند) و دیگری را به Lo (کند) وصل می کنیم و Com (مشترک) موتور کولر را به سیم نول اتصال می دهیم.

سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ *H37 saeed hak3r |

B'D( H(D'� (1B